בשביל שסוריה לא תוכל לדרוש את הגולן חשוב שסוריה תתחלק לכמה מדינות