העיקר שאיראן שופכת כספה בתימן וסעודיה איתנו נלחמת במשוגעים בצפון