גישטארבן, בקראבן, הראפ פון מארק
מת, נקבר, ירד מהשוק