צריכים לעשות השתדלות יתירה שנכרי זו יישאר בכלא או שלא יהא לו דריסות הרגל בשכונת היהודי במונטריאל.
כן יאבדו כל המצירים לישראל!