אסד- אריה בערבית. א סד – ה צד= הצייד. והוא מזרע עמלק. צריך לטבוח אותו במהירה.