כנראה הוא כבר העביר את כל הפצצות למקומות מוסתרים היטב