פיצוצ מפוברק לכל הדעות לך תאמין להם עובדים עליכם כמו שקוריאה יודע לעשות ……