מוחמד עלוש, יו"ר הנציבות העליונה המאגדת תחתיה את כלל נציגי המורדים בסוריה, החליט לפרוש בשל הכישלון של שיחות השלום בז'נבה שהתקיימו בתמיכת האו"ם.
לדבריו, הן נכשלו משום שלא הושג פתרון פוליטי, ולא הושג כל הסדר שיביא להקלה במצוקת חיי הסורים החיים בערים הנצורות שמוחזקות בידי המורדים.