במסגרת הקמפיין עליה הכריזו בימים האחרונים יאכפו הרשויות ברצועה את התקנה החדשה לסילוק קבצנים מהרחובות