אב"ד דעבריצין

גלריה • כפרות בערב יום הקדוש תשע"ז בבורו פארק

עריכת מנהג הכפרות ע"י קהילת מראה יחזקאל בבארא פארק • נראה הרבנים אב"ד מראה יחזקאל, האדמו"ר מקאמינקא, גאב"ד דעבריצין, גאב"ד מעזיבוזש, האדמו"ר מרימינוב • בבוקר התקיימו מנייני סליחות במקום • צילום: JDN

לקראת יו"ט פסח תשע"ז • רבנים בארה"ב בקצירת חיטים למאפיית 'שאצער מצות'

הגה"צ אבד"ק דעבריצין שליט"א, הגה"צ דומ"ץ פאלטישאן שליט"א, והגה"צ אבד"ק ברעזנא שליט"א בקצירת חיטים בעיר דעלוואר בארה"ב, לקראת יו"ט פסח תשע"ז הבעל"ט, החיטים נקצרו למאפיית 'שאצער מצות', החיטים ישמרו במשך כמעט כשנה, ולקראת פסח יוכנו ממנה מצות מצווה • צפו בגלריה

שמחת התנאים בחצרות דעבריצין – גאב"ד ווינה – מעז'יבוז'

קהל רב השתתף בשמחת התנאים לבן הגה"צ דומ"ץ דעבריצין שליט"א, ונכד להגה"צ גאב"ד ווינה שליט"א, והגה"צ גאב"ד דעבריצין שליט"א, עב"ג נכדת גאב"ד מעז'יבוז' שליט"א • צילום: JDN

שמחת ה'תנאים' לבן אב"ד דעבריצין • צפו

צפו בגלריית תמונות משמחת התנאים לבן הגה"צ אב"ד דעבריצין שליט"א לרגל שמחת אירוסיו עם בת הגאון רבי שלמה זלמן גארדאן שליט"א ר"מ במתיבתא ד'באבוב-45, שנערכה במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א • צילום: JDN