אב"ד ויז'ניץ ב"פ

אב"ד ויזניץ ב"פ בביקור במחנה אהבת ישראל ויזניץ • צפו

הגה"צ אב"ד ויזניץ ב"פ, הגיע אמש לביקור במחנה אהבת ישראל ויזניץ • האב"ד נשא דברים בפני התלמידים, ועודדם לעסוק בתורה מתוך שמחה, וכן ברכם שיעלו ויתעלו במעלות התורה והיראה • צילום: JDN

שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ • שומרי אמונים • נירבאטור • קאלוב • דעעש

גלריה משמחת התנאים לנכדת כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בת בנו הרה"ג ר' חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ ב"פ, חתן הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים שליט"א אב"ד נירבאטור, עב"ג החתן נכד כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א וכ"ק אדמו"ר מדעעש שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א