נכדו של גאב"ד יבניאל הוכנס בריתו של אברהם אבינו • גלריה

קהל רב חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת הברית לנכד מרא דאתרא יבניאל הגרס"מ פרנקל שליט"א, האדמו"ר מקוז'ניץ כובד בסנדקאות, גאב"ד יבניאל בברכות, והגר"ד גולדמן אב"ד זוויעהל בני ברק בסנדק מעומד • גלריה