אברהם פיינר

השופט רוזן לתביעה: להקל מאוד על לופוליאנסקי ופיינר

במהלך שלב הטיעונים לעונש, הפתיע השופט רוזן כשביקש מהתביעה להקל בעונשיהם של לופוליאנסקי ופיינר "אנחנו רק אנשי חוק?! אין אנושיות?! הם לא לקחו לכיס. הייתי סוטה מהמתחם משיקולי צדק"