אגודה אחת

חסידי בעלזא בקריית גת התאחדו להיות "אגודה אחת"

ברוב פאר והדר התקיים המעמד המרומם של הכתרת הרה"ג ר' יהושע גרינוולד שליט"א לראש הקבוצה של קבוצת "אגודה אחת" בעיר קרית-גת. מכתבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הביא למקום נכדו, הרה"ג שלום רוקח שליט"א