אדמו"ר מביאלה רמת אהרן

רמת אהרן: כ"א אדר בבית מדרשו של האדמו"ר מביאלה

קהל רב חסידים ואוהדים השתתפו במוצאי השבת בסעודת מלוה מלכה וסעודת הילולא שערך כ"ק אדמו"ר מביאלה רמת אהרן שליט"א לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | תיעוד

הילולת האדמו"ר בעל הקדושת יחיאל מביאלה אצל נכדו

כ"ק אדמו"ר מביאלה רמת אהרן שליט"א ערך ביום חמישי את שולחנו לרגל יומא דהילולא של זקינו בעל הקדושת יחיאל זי"ע מביאלה, כן כתב אות בספר תורה שיוכנס לע"נ אביו בעל האהבת יעקב זצ"ל | תיעוד