אדמו"ר מזלאטשוב וויליאמסבורג

שמחת אירוסי בת האדמו"ר מזלאטשוב וויליאמסבורג

אמש (שלישי) התקיימה שמחת האירוסין לבן הרה"צ רבי טוביה שפיץ שליט"א חתן כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק מסערט ויז'ניץ זצוק"ל, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מזלאטשוב וויליאמסבורג שליט"א • בהשתתפות אדמו"רים רבנים וקהל רב