אדמו"ר מז'מיגראד

כשם שנכנס לברית | שמחת הברית לנין האדמו"ר מז'מיגראד ארה"ב

בשבוע שעבר נערכה שמחת הברית לנין כ''ק אדמו''ר מז'מיגראד ארה''ב נכד לחתנו הגה''צ אב''ד טעפליק בן כ"ק האדמו"ר מגארליץ ונכד הגר''ד ארנסטר בן הגר''ז ארנסטר אב''ד מאור חיים חתן הגר''נ נוסבוים ר''י חיי משה | השמחה התקיימה בביהמ''ד מאור חיים - צילום ברוך אוביץ

ירושלים: האדמו"ר מז'מיגראד ערך את הטיש בכולל טעפליק

כ"ק אדמו"ר מז'מיגראד ארה"ב שליט"א ערך בליל ששי את שולחנו בהיכל כולל טעפליק שבנשיאותו לרגל הילולת זקינו הגה"ק רבי סיני מז'מיגראד זי"ע בשילוב חלוקת תעודות לאברכי הכולל | הרב ברוך אוביץ תיעד