תיעוד: אלפים ב'מעמד הישועות אצל האדמו"ר ממישקולץ

אלפים מכל רחבי הארץ, חסידים ואנשי מעשה, לצד עמך בית ישראל, השתתפו אמש מוצאי שבת חנוכה, במעמד האדיר של 'פרסומי ניסא' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.


שמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ

רבבות צפויים להגיע במוצאי חג ראשון של סוכות לשמחת בית השואבה הענקית בחסידות מישקולץ בפתח – תקוה
את המשא המרכזי ישא כ"ק מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
ינעימו ענקי הזמר: מיכאל שניצלער – ארה"ב, להקת הקינדרלעך, ויניב בן משיח