שמחת האירוסין בחצרות – נדבורנה – קאמרנא -זוטשקא – טעמישוואר אלעד

בשבוע שעבר נערך שמחת האירוסין לנכדת כ"ק האדמו"ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זצ"ל בת לבנו הרה"צ ר' אהרן דוד רוזנבוים חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ב"ב עם בן האדמו"ר מטעמישוואר אלעד חתן כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א | השמחה נערכה במעונו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל – תיעוד


ואומר לך בדמיך חיי: שמחת הברית בחצרות נדבורנה – האלמין

קהל רב השתתף הבוקר בביהמ"ד הגדול בקרית נדבורנה בשמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בן לחתנו הרב נתן דוד גרוס בן הרה"צ ר' ניסן משה גרוס רב ביהמ"ד קהילת החסידים בברכפלד בן כ"ק האדמו"ר מהאלמין וחתן הגה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא רב ביהמ"ד זכרון ישראל זופניק בירושלים – הצלם אברימי ברגר תיעד


נדבורנה: בזמן המסוגל לישועות האדמו"ר התפלל במקומות הק'

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגיע אמש לקבר רחל להעתיר לישועתן של ישראל בזמן המסוגל לישועות לאחמ"כ הגיע להר הזיתים לציונו הק' של אביו כ"ק האדמו"ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זיע"א לאחמ"כ הגיע לתפילת ערבית בכותל המערבי שריד בית מקדשינו – תיעוד


גלריה: מעמד כבוד התורה בישיבה גדולה 'נדבורנה'

ברוב פאר והדר נערך מעמד כבוד התורה לתלמידי ישיבה גדולה מאמר מרדכי דחסידי נדבורנה בראשותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפותו של ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, בסיום המעמד חילק האדמו"ר את הפרסים לתלמידים | המעמד נערך באולמי גני הדקל בב"ב – צילום אברימי ברגר