אדמו"ר מסטאניסלאוו

וארשתיך לי | שמחת האירוסין בחצרות מאשלוי – קאלוב – סטאניסלאוו

בשבוע שעבר נערך שמחת האירוסין לבן כ''ק אדמו''ר ממאשלוי שליט''א ונכד כ''ק אדמו''ר מקאלוב שליט''א עם בת כ''ק אדמו''ר מסטאניסלאוו - צפו בשמחת הווארט