מאנסי | מסיבה לטובת מוסדות חסד לאברהם סקולען בבית הרבני הנגיד ר' פישל ניימאן

כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א הגיע בשבוע האחרון לביתו של הרבני הנגיד ר' פישל ניימאן שליט"א למסיבה מיוחדת לטובת מוסדות חסד לאברהם סקולען | המונים מתושבי מאנסי הגיעו להתברך מהאדמו"ר – צילום JDN


וארשתיך לי: שמחת התנאים בחצרות סקולען – פאקשעווניץ

קהל רב השתתף בשמחת האירוסים לבת הגאון ר' חיים שלמה אדלער ראש ישיבת דרכי נועם נכד כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א עם החתן בן הרה"ג ר' אליעזר בראדי חתן כ"ק האדמו"ר מפאקשעווניץ שליט"א נכד האדמו"ר הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"ע | השמחה נערכה בראשות הסבא כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א – צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס