אדמו"ר מסקולען

מאנסי | מסיבה לטובת מוסדות חסד לאברהם סקולען בבית הרבני הנגיד ר' פישל ניימאן

כ''ק מרן האדמו''ר מסקולען שליט''א הגיע בשבוע האחרון לביתו של הרבני הנגיד ר' פישל ניימאן שליט''א למסיבה מיוחדת לטובת מוסדות חסד לאברהם סקולען | המונים מתושבי מאנסי הגיעו להתברך מהאדמו''ר - צילום JDN

האדמו"ר מסקולען נשא דברים בפני מחנכים של ארגון מלאכת שמים – גלריה

כ''ק האדמו''ר מסקולען שליט''א השתתף טנשא דברות קודש בכנס מחנכים ע''י ארגון מלאכת שמים, בסיום המעמד עברו המחנכים לקבל את ברכת הקודש - גלריה - צילום: אידישע טעגליכע נייעס

וארשתיך לי: שמחת התנאים בחצרות סקולען – פאקשעווניץ

קהל רב השתתף בשמחת האירוסים לבת הגאון ר' חיים שלמה אדלער ראש ישיבת דרכי נועם נכד כ''ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט''א עם החתן בן הרה"ג ר' אליעזר בראדי חתן כ''ק האדמו"ר מפאקשעווניץ שליט''א נכד האדמו''ר הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"ע | השמחה נערכה בראשות הסבא כ''ק האדמו''ר מסקולען שליט''א - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס

גלריה: שמחת הווארט לנינת האדמו"ר מסקולען

במעונו של כ''ק האדמו''ר מסקולען שליט''א נערך שמחת הווארט לנכדתו בת לנכדו הגאון רבי חיים שלמה אדלר עם החתן בן הרה''ג רבי אלעזר בראדי חתן האדמו"ר מפאקשעווניץ נכד הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"ע - צילום JDN

תיעוד | האדמו"ר מסקולען ערך שבע ברכות לבת מנהל המוסדות

כ''ק האדמו''ר מסקולען שליט''א ערך שמחת שבע ברכות לבת הרב שרגא פרידמן שליט''א מנהל מוסדות חסד לאברהם סקולען, כמו''כ נערך שבע ברכות בביהמ''ד סקולען בהשתתפות כ''ק האדמו''ר מבאבוב-45 שליט''א

וארשתיך לי | שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מסקולען

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לנכד כ''ק מרן האדמו''ר מסקולען שליט''א בת לחתנו הגה''צ דומ''ץ סקולען ויליאמסבורג | השמחה נערכהכ בהיכל ביהמ''ד סקולען בויליאמסבורג - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס