מדוד המלך ועד הרמב"ם: האדמו"ר מקאסוב בקברי הצדיקים בארה"ק

כ"ק אדמו"ר מקאסוב שליט"א השוהה בישראל זה שבועות ארוכים, פקד את קברי הצדיקים בישראל, האדמו"ר פקד בין היתר את קבר דוד המלך, התנאים רבי עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי, הרמב"ם, האר"י הק', הבית יוסף, הרמ"ק, הרש"ש ועוד.