אדמו"ר מרודניק

האדמו"ר מרודניק ערך טיש לזקינו ה'דברי חיים' מצאנז | תיעוד

קהל רב חסידים ואנשי מעשה השתתפו בטיש שערך כ"ק אדמו"ר מרודניק שליט"א בליל ששי האחרון לרגל הילולת זקינו הגה"ק רשכבה"ג בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע | האדמו"ר נשא דברים לזכרו ובמשנתו | תיעוד