אוהל תורה

נחשף: מה היה גובה מלגתו של הגרי"ש אלישיב ב'כולל'?

פנקס ההוצאות של כולל "אוהל תורה" בירושלים ובו פירוט של גדולי הרבנים לפני קום המדינה נחשף מה היה גובה מלגתם של האברכים וביניהם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהיה אז אברך צעיר