שמחה של מצווה • שמחת הש"ב לנכד האדמו"ר מקאמרנא

צפו בגלריה משמחת השבע ברכות לבן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, השמחה התקיימה באולמי 'סאטמאר' ברח' עזרת תורה בירושלים, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים, חסידים ואוהדים • צילום: ברוך אוביץ


בר מצווה לנכד האדמו"ר מקאפיטשניץ • גלריה

בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור נחוגה שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, בן לבנו הרב נפתלי הירץ פלינטנשטיין שליט"א יו"ר מכון 'שפתי צדיקים' לחקר תורת החסידות ותולדותיה, באולמי 'ייטב לב' סאטמאר ברח' עזרת תורה שכונת גוש 80 בירושלים • גלריה