עיר הקברים שסביב ציון רבי יהודה הנשיא הוכרזה היום כאתר מורשת עולמית של אונסקו

גן לאומי בית שערים של רשות הטבע והגנים הוכרז היום כאתר מורשת עולמית של אונסקו והוא מצטרף לשמונת אתרי המורשת העולמית שהוכרזו בישראל • הקבורה של רבינו הקדוש בבית הקברות של בית שערים משכה יהודים רבים מארץ ישראל ומהתפוצות לבוא ולהיקבר שם