אוצר היין צפת

לְהַפְרִיׁש תְרּומֹות ומַעַשְרֹות • המעמד ביקב 'אוצר היין' צפת • גלריה

יקב  "אוצר היין – צפת" ערך טקס הפרשת תרומות ומעשרות ליינות היקב מבציר 2018 • ראש מערכת הכשרות העולמית OK  הרב דן יואל ליווי הנמצא כעת בארץ הקודש, הצטרף לרב קהילת חב"ד ומנהל מחלקת הכשרות בצפת צפת הרב מרדכי ביסטריצקי, יחד עם צוות OK בארץ - המשגיח הראשי על יקבי OK  בישראל הרב יצחק רוזנפלד והרבנים הרב שלמה וינפלד והרב דוד וינפלד למעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב • צילום: דוד כהן