אורי בלאו

ארגון העיתונות הבינלאומי ליועמ"ש: לעיתונאי מותר לרגל

"העמדת העתונאי אורי בלאו לדין תהווה תקדים חמור בהשלכותיו על העיתונות הישראלית" כתבו בכירי ארגון העיתונות הבינלאומי , וטענו כי המצב בו עיתונאים יחזיקו מסמכים סודיים הוא בלתי נמנע".

היועץ הכריע: יוגש כתב אישום נגד העיתונאי אורי בלאו

ויינשטיין קבע כי "בין החזקת המסמכים לבין עבודה עיתונאית אין דבר וחצי דבר", כלשונו. לדבריו, "בלאו הפר את חובתו והתחייבותו בפני רשויות המדינה לחדול מלהחזיק במסמכים"