איחוד הרבנים הספרדים העולמי

רבני הקהילות הספרדיות בחו"ל התכנסו בארה"ק • סיקור

כמאה רבני קהילות מחו"ל עלו ובאו השבוע לירושלים לכנס איחוד הרבנים הספרדים העולמי השני, שעמד תחת הכותרת 'אתגרי רבני הקהילות בעולם', ביוזמת סיעת אוהבי ציון שבהסתדרות הציונית • צילום: יעקב כהן