אייב אייזנר

רבה של רוסיה אורח הכבוד במחנה הקיץ ׳האסק׳ לילדים בעלי צרכים מיוחדים בארה"ב 

ביקור רב רושם ומיוחד, ערך רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, במחנה הקיץ הגדול של ארגון ׳האסק׳ הוותיק בארה״ב, הפועל במשך כל השנה למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במסירות ובהשקעה רבה.