אילת השחר

סמוך לגבול לבנון גם אחרי שנבחנים – חוזרים וממשננים

בשבוע שעבר התקיים בכולל של ארגון "איילת השחר" בעיר שלומי, כולל יחודי שהוקם עבור אברכים הגרים במושבי הצפון לפעילות קירוב במסגרת הארגון • בראשות הכולל עומד הרב שלמה דנינו שליט"א ונערך יום עיון לחזרה ושינון הלכות עירובין שנלמדו על ידי אברכי הכולל בזמן קיץ - וזמן אלול, ואף עמדו בכור המבחן במבחני הרבנות בהצלחה מרובה,

שָׁנָה טוֹבָה • ילדי ת"ת 'אילת השחר' במעונו של הגר"ח קנייבסקי

ילדי תלמוד תורה 'אילת השחר' עלו השבוע למעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שם זכו לקבל מידיו רימון ודבש ולהתברך מפיו לשנה טובה ומתוקה • צילום: שוקי לרר

סיום סדר נשים במעון מרן האילת השחר זי"ע שנלמד בישיבת ארחות תורה ע"פ צוואתו ולעילוי נשמתו

במעונו של מרן ראש הישיבה אילת השחר זיע"א נערך אמש מעמד מצומצם סיום סדר נשים שנלמד מידי יום עפ"י צוואתו ולעילוי נשמתו ע"י בניו תלמידיו - בני ישיבת ארחות תורה, בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובני מרן זיע"א, ובהשתתפות בני הישיבה, (המעמד המרכזי לכל בני הישיבה צפוי להתקיים בקעמפ שיערך לבני הישיבה בשבוע הקרוב בראשות גדולי ישראל וראשי הישיבה שליט"א).

מעמד סיום מסכת זרעים לע"נ רבינו הקדוש מרן ראש הישיבה זי"ע בקרית אילת השחר

במוצש"ק נערך בישיבת ארחות תורה מעמד סיום סדר זרעים שנלמד מידי יום על ידי בני הישיבה הקד' לע"נ וע"פ צוואת רשכבה"ג רבינו מרן ראש הישיבה זיע"א במשך חודשיים וחצי. המעמד נערך בראשות ראשי ורבני הישיבה"ק שליט"א, ובני מרן זיע"א ראש הישיבות הגר"ש שטיינמן שליט"א ובנו הגדול הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א, ובהשתתפות מאות בני הישיה"ק,

שמה של העיר אלעד תשונה? ההצעות וחילופי המכתבים הזועמים

הצעה לשנות את שמה של העיר אלעד לאילת השחר התקבלה בלשכת שר הפנים. במקביל, שיגר חבר מועצה מירושלים בקשה לשנות את שם העיר אלעד לחזון עובדיה ובתגובה קיבל מכתב זועם מחבר מועצה מקומי. "התערבות שלא במקומה"

יוזמה במודיעין עילית: לשנות את שם העיר ל'אילת השחר'

ראש העיר, יעקב גוטרמן פנה אל שר הפנים אריה דרעי בבקשה לשנות את שם העיר לשמו ולזכרו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל. לא ברור האם יחליפו את שמה של העיר, כאשר מדובר בהליך מורכב ביותר, או שמא ישנו רק את שמה של שכונת ברכפלד

ישיבה על קברו: שינוי השם של הת"ת ל'אילת השחר'

בת"ת 'הרי יהודה' בטלז-סטון הוחלט להסב את שמו של הת"ת ל'אילת השחר', בברכתם של בני מרן ראש הישיבה זצוק"ל. הת"ת הוקם בעידודו וברכתו של מרן הגרא"מ שך, וכיום לומדים בו כחמש מאות ילדים, כאשר מרן ראש הישיבה פסק בהכרעות המרכזיות