אירוסים

שמחת האירוסין בחצרות תולדות צבי ספינקא – בורשטין – טאהש | צפו

קהל רב בשמחת התמאים לנכדץ כ''ק אדמו''ר מתולדות צבי ספינקא וכ''ק אדמו''ר מבורשטין עם נין כ''ק אדמו''ר הרה''ק מטאהש נכד לבנו הגה''צ אב''ד טאהש | השמחה התקיימה בביהמ''ד הגדול תולדות צבי ספינקא | צפו