"צו גיוס קולות" • ראיון עם חילונים על הכוונה לגייס בחורי ישיבות

בתוך גל ההסתה הנורא והעכור הפוקד בימים אלו את הארץ נגד הציבור החרדי בכל הנוגע לגיוס בני הישיבות לצבא, לא היה זה דבר קל ופשוט לראיין אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, כאלו שמגדירים את עצמם כ"חילונים", אשר יסכימו לדבר בגלוי לכלי התקשורת החרדי המובהק ביותר, העומד בחזית המערכה הקשה, ולהציג אנטי־תיזה לכל מה שמתרחש כיום. כל אחד מהמרואיינים ידע היטב את אשר לפניו. סביר גם להניח, שהם עוד יספגו חיצי רעל וביקורת ממסיתים מקצועיים, וכבר בתחילת הדברים אנו מוצאים לנכון להעריך ולהוקיר אנשים אלו.