אמרי פנחס

סגולה לרפואה: להכניס לפה מעט מהגשם היורד בין פסח לשבועות

בספר אמרי פנחס, להרה"ק רבי פנחס מקוריץ מביא סגולה המתייחסת לגשמים שיורדים בימים שבין פסח לעצרת, ובה כתוב כי "הגשמים שהם מפסח ועד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים, שאין כמוהו בכל הרפואות"