החלה הזרמת הגז ממאגר תמר

מכרה הגז של ישראל יוצא לדרך: לאחר 4 שנים של קידוחים בהשקעה של מילארדים, החלה הזרמת הגז ממאגר תמר שינפיק לקופת המדינה מליארדים ויביא להוזלה במחירי החשמל.