הגר"ש גלאי ביקר במשרדי ארגון החסד 'חברים לרפואה'

ראשי ארגון 'חברים לרפואה' קיבלו את הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א שהגיע במיוחד לראות את עבודת החסד של הרוקחים והצוות שעושה לילות כימים להשגת תרופות לנזקקים • מנכ"ל הארגון והצוות ערכו סיור מיוחד במחלקות השונות כשהרב עומד מקרוב על הפעילות של איסוף תרופות מאלו שיש בידם תרופות בלתי שימושיות והעברתם לחולים שאין ידם משגת. "אתם מצילים חיים כפשוטו" אמר הרב "אלו מעשי חסד עצומים וזכות אדירה שיש לנו כזה ארגון" במהלך הביקור במחלקה של התרופות היקרות אמר הרב מי שיש לו שאלות באמונה שיגיע לפה ויראה איך בדרכי ניסים מצליחים להשיג תרופות כאלו ולדאוג לאותם החולים. הרב סיים את הביקור בברכה לראשי הארגון שיזכו להמשיך במעשי החסד ורפו"ש לכל חולי ישראל • צילום: עזרא טרבלסי