אשלג

אשלג • מחר מציינים יומא דהילולא הל"ג להסתלקות האדמו"ר הרש"ב הלוי אשלג זצוק"ל

בחסידות אשלג יציינו מחר יום שלישי ז' כסלו את יומא דהילולא הל"ג להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר המקובל רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצוק"ל בן כ"ק האדמו"ר המקובל "בעל הסולם" זצוק"ל שנלב"ע ז' כסלו תשד"מ

מוצאי יום כיפור באשלג: האדמו"ר מאשלג חבש את הספודיק של זקנו "בעל הסולם" זיע"א

מוצאי יום כיפור באשלג: קידוש לבנה, הבדלה, וסעודת הילולא של כ"ק האדמו"ר מאשלג "בעל הסולם זיע"א: בסעודה השתתפו רבנים וקהל רב. לראשונה הלביש נכדו כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א את הספודיק של זקנו כ"ק האדמו"ר "בעל הסולם" זיע"א לרגל ההילולא. במהלך הסעודה שרו את הניגון למנצח על שושנים מניגוניו של כ"ק אדמו"ר "בעל הסולם" זיע"א . בברכת המזון כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ