אשר ספיר

מושב קטרון: א טאלנא'ער שבת

כמדי שנה התאספו בשבת פרשת שמות עמודי התווך של מוסדות טאלנא באשדוד לשבת התכנסות בראשות כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א | את הוצאות השבת לקח על עצמו השנה העו"ד הרב אפרים גריידינגר מאשדוד | לשנה הבאה לקח על עצמו הנגיד הרב אשר ספיר שליט"א | גלריה