בארא פארק

בארא פארק – צלבי קרס על כתלי בית חולים במרכז העיר

תושבים נדהמו לראות צלבי קרס על קירות בית החולים ומיהרו להזעיק את המשטרה – התושבים אומרים: "למרות מגמת האנטישמיות הניכרת בארה"ב, ריסוס על בי"ח במרכז העיר מהווה עליה משמעותית, ומדאיג מאוד"