הופיע הספר: 'באר חפרוה שרים' על ענייני חג הפסח

באר חפרוה שרים – שיעורי מועד • פסח דמותו המיוחדת של הגאון החסיד רבי שלום אהרן אשכנזי שליט"א – ראש ישיבת נדבורנה, ידועה ומוּכֶּרת בעולם התורה והחסידות מזה רבות בשנים, כמרביץ תורה לעדרים המשפיע לרבים מבאר תורת השם, בנועם ובחן עליון המוצק בשפתותיו, המתאחדים באישיותו רבת-הסגולות, העטורה בכתר מידות והליכות אציליים. בשנת תנש"א הועידו והעמידו חותנו הגדול […]