בגר"מ מאזוז

הלכה יומית: השינוי בברכה כי עיקר החיטה בארץ ישראל

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות ברכות, על ההבדל בין ברכת העץ, האדמה והמוציא לחם מן הארץ