בדיקת חמץ תשע"ו

לשם מצות מצווה • ערב פסח אצל האדמו"ר מקליוולנד

צפו בגלריה מבדיקת חמץ בבית האדמו"ר ובכל מבואות ביהמ"ד, והכנת מצות מצווה בערב יו"ט פסח ע"י כ"ק האדמו"ר מקליוולנד שליט"א במאפיית המצות ברעננה שבראשותו • צילום: יניב קרסו

ירושלים: חג הפסח אצל הגרב"ד אלישיב • צפו

ביום חמישי שלפני הפסח עשה בדיקת חמץ בביתו ובערב פסח שרף הגאון רבי בנימין דוד אלישיב שליט"א את חמצו בסמוך לביתו. במהלך חג הפסח עשה ברכת אילנות ועלה להשתטח בתפילה בקברו של רבי אריה לוין זצ"ל • גלריה

מבואו ועד צאתו: חג הפסח בחצר הקודש סקווירא ב"פ • תיעוד

גלריה משאיבת מים שלנו, בדיקת חמץ ושריפת חמץ ובערב פסח לאחר חצות באפית מצות מצווה תוך כדי אמירת ההלל במאפייה שבראשות האדמו"ר. מוצאי יו"ט פסח ב'בעל שם טיש' עם הכוס של הרה"ק המגיד מטשרנאביל זי"ע ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א.

חג המצות הזה: ער"פ בחצר הקודש ויז'ניץ • גלריה

צפו בשאיבת מים שלנו ע"י מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א במגדלי המים בבני ברק בהשתתפות אלפי החסידים. האדמו"ר בבדיקת חמץ בביתו שבקרית ויז'ניץ, ובשריפת חמץ בקיום מצוות 'בל יראה ובל ימצא' • צילום: JDN

גלריה: חג הפסח בחצר הקודש מעליץ

צפו בגלריה מערב וחג הפסח. חסידי מעליץ הגיעו למכירת חמץ אצל כ"ק האדמו"ר שליט"א לעשותו שליח למכירת החמץ בהשתתפות הרב ויז'ניצר שליט"א רב דקהילת ויז'ניץ באשדוד ועוד רבנים, וביום חמישי ליל בדיקת חמץ ובסיום מסכת ושריפת חמץ בערב יו"ט פסח. בחוה"מ פסח הגיע הגרי"א הגר שליט"א רב דקהילת סערט ויז'ניץ בירושלים לביקור חג

כך הוכשרה רוסיה לחג הפסח • גלריה

שתי מכירות חמץ נערכות מדי שנה, ע"י רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א. וזאת לאור הבדלי השעות הרבים שישנם בין הערים ברוסיה • ליל הסדר עם כאלף איש בהיכל בית הכנסת המרכזי • צילום: לוי נזרוב

ראש ישיבת 'קרית מלך' הגרש"י בורנשטיין בבדיקת חמץ

צפו בגלריה של בדיקת חמץ בביתו של הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א שבודק את החמץ בביתו בחורין ובסדקין יחד עם משמשיו ותלמידיו • צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי בבדיקת חמץ • גלריה

מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' בבדיקת חמץ בביתו שבקרית הישיבה בבני ברק, הגרב"ד בדק בעצמו ואף מינה בחורים שיבדקו עימו יחדיו בכל ביתו - צפו • צילום: שוקי לרר