בחורי טשארנאביל

טשארנאביל • הגה"צ רבי אהרן טויסיג בשיחת פתיחה לימי השובבי"ם בישיבה קטנה בחצה"ק

אמש (ראשון) עם פתיחת סדרי הלימודים המיוחדים בימי השובבי"ם בהם לומדים הבחורים כל יום בסדרים של חמש שעות רצופית הופיע המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א בהיכל הישיבה קטנה שם מסר שיחה בענייני גדולת הימים • צפו:

הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם • כינוס חיזוק לבחורי טשארנאביל

לרגל סיום ימי בין הזמנים ופתיחת הזמן החדש התכנסו בחורי חסידות טשארנאביל באשדוד לכנס חיזוק והתעלות • נשאו דברים: הרה"ג חיים מאיר כ"ץ משפיע ארגון אש החסידות, הרה"ג ישראל יואל הלפרין מחשובי תלמידיו ומקורבו של כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל זצ"ל, והרה"ג שניאור זלמן לוריא שליט"א יו"ר החבורות • צילום: JDN