בחירת רב

עוד מתוכניות 'יש עתיד': מינוי כחמישים נשים בגוף הבוחר של הרבנות

זעזוע: ב'יש עתיד' לא עוצרים וכבר מכינים את התבשיל הבא | מינוי כחמישים נשים בגוף הבוחר של הרבנות | המשמעות היא שליטה מוחלטת במינויים הרבניים | וגם על שינוי כללי המשחק