בטאון צאנז

70 שנה להירצחו של הרה"ק מראצפרעט • פניה לציבור: "דרוש חומר היסטרי"

במערכת 'בטאון צאנז' שוקדים בימים אלו על הוצאת גליון זכרון מיוחד לזכרו של הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפרעט זי"ע הי"ד בנו של מייסד חסידות צאנז מרן ה"דברי חיים" זי"ע • במערכת הבטאון פונים לציבור הרחב, ומבקשים את עזרתם בליקוט חומר היסטורי.

חשיפה: ה"כתובה" של בעל העצי חיים מסיגעט זי"ע

בימים אלו חושף בטאון "צאנז" בפרסום ראשון ובלעדי את ה"כתובה" של בעל ה"עצי חיים" מסיגעט זי"ע, שהיה חותנו בזיוו"ר של בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע. ה"כתובה" מונחת היום אצל כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א