בית שמש • דינר מפואר עבור השלמת בניית בית המדרש 'ברסלב' בשכונת נחלה ומנוחה

במוצאי שבת קודש פרשת תרומה – ז׳ אדר יום הילולת של משה רבינו, התקיים דינר מפואר לטובת השלמת בניית בית הכנסת הכנסת ברסלב בשכונת נחלה ומנוחה בבית שמש • בדינר השתתפו: הדיין רבי נתן קופשיץ מרא דאתרא שכונת נחלה ומנוחה, הרה"ח ר׳ שמואל ברנסדופר שליט"א, ומשפיעי ברסלב ביניהם: המשפיע הרה"ח אלכסנדר פראנק שליט"א, והרה"ח ר׳ משה קרויס שליט"א מגדולי תומכי בית הכנסת, הרה"ח ר׳ מנחם קירשבוים שליט"א • צילום: משה מרקוביץ – ברסלב live