ביהמ"ד צאנז ע"ש הרה"ק מקאלאשיץ

סעודת מלוה מלכה בקאלאשיץ לרגל היארצייט של האדמו״ר הרה"ק רבי יענקאלע מפשעווארסק זי"ע

במוצאי שבת (וירא) נערכה סעודת מלוה מלכה רבתית לרגל היארצייט של כ״ק האדמו״ר הרה"ק רבי יענקאלע מפשעווארסק זי"ע בהשתתפות קהל רב. הגה"ח רבי נפתלי גראס שליט"א ריתק את הקהל מעובדות וסיפורי צדיקים מבעל ההילולא שכמעט לא עבר עליו יום מבלי להזכיר את רבו המובהק הרה"ק מקאלאשיץ זצוק"ל וכן פעל ועודד את הקמת בית המדרש לזכרו ואף קבע את שמו "בית רבינו חנה" קאלאשיץ זי"ע.

כי המקום הזה: לחיים לכבוד חנוכת הבית לביהמ"ד ע"ש הרה"ק מקאלשיץ זיע"א

ברוב פאר והדר ובראשות כ''ק מרן אדמו''ר מצאנז שליט"א נערך מעמד חנוכת הבית לביהמ''ד צאנז בב''ב ע''ש הרה''ק רבי חנה מקאלשיץ זיע''א נדבת הנדיב הרב משה בעער הי''ו - צילום משה גולדשטיין