בית דין הרבני הגדול

הכנסת אישרה את תיקון לחוק הדיינים

הכנסת אישרה את תיקון 25 לחוק הדיינים • על פי החוק בבית הדין הרבני הגדול יוכל לדון, באותם עניינים שנקבעו בחוק, גם בהרכב של דיין אחד • החוק הוא תוצאה של מחסור בדיינים בבית הדין הרבני הגדול