בית הדין לענייני עבודה

בית המשפט פסק: רשת הגנים של אגודת ישראל פעלה שלא כדין

בשנת 2011 קבע בית הדין הארצי לעבודה כי רשת הגנים של 'אגודת ישראל' פיטרה גננות ותיקות שלא כדין | בית המשפט חייב את רשת הגנים לשלם לגננות כ 4 מליון ש"ח.

עוד חוזר הניגון: בית הדין לעבודה החליט; מו"מ בשבועיים הקרובים

בתום הדיונים בין נציגי ועד עובדי הנמלים וההסתדרות לבין נציגי האוצר, החליטה נשיאת בית הדין הארצי לעבודה כי העובדים ישובו לעבודה סדירה לאלתר, ובמקביל יקיימו הצדדים בשבועיים הקרובים דיונים בכדי להגיע להבנות במחלוקות שנותרו ביניהם. בתום המועד יחזרו הצדדים לבית הדין לדווח