בית הדין נתיבות חיים

ואלה המשפטים: יום עיון בעניני חוזים והסכמים

כמידי שנה לקראת הזמן החדש בהיכלי התורה והישיבות התקיים בירושלים "יום עיון" בעניני חוזים והסכמים, ע''י בית הדין נתיבות חיים, השיעורים התקיימו בהיכל כולל חושן משפט "אהלי יוסף" בקרית מטרסדורף בירושלים, במהלך כל סוף שיעור התאפשר למשתתפים להעביר שאלות בעניינים שונים בפני חברי הבית דין. צילום: ברוך אוביץ, צפו